Thema’s

Op deze pagina vindt u een overzicht van actuele thema’s die momenteel belangrijk zijn voor de Van Leeuwen Groep.

Conceptueel bouwen (Ketensamenwerking)

Als specialist van de totale buitenschil bieden wij maatwerk in standaardoplossingen. Onze bewezen processen worden op uw maat aangepast. Onze gedrevenheid, kennis en ervaring passen wij toe op uw specifieke situatie. Dit is ons fundament om het gewenste resultaat te realiseren. Wij kunnen putten uit een arsenaal van reproduceerbare, vaker toegepaste ‘slimme’ oplossingen. Deze manier van bouwen pakt in de praktijk veel duurzamer en efficiënter uit, én met minder faalkosten.

Stofarm werken

Aandacht voor mens en milieu vertalen wij ook in stofarm werken. Wij gebruiken afzuig- of vernevelingapparatuur om te voorkomen dat bewoners en onze werknemers blootstaan aan fijnstof. Bovendien geeft goede afzuiging minder vervuiling op de bouwplaats, wat de kans op ongevallen vermindert.

Duurzaamheid / energetica

Energiekosten vormen een steeds groter deel van de woonlasten. Wanneer de energiekosten niet aangepakt worden, zal de woning onbetaalbaar worden. Onze zorg voor uw vastgoed gaat dus verder dan de schil alleen. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het verduurzamen van het (woon)gebouw. Door het energiezuiniger maken van een object, verbetert niet alleen het energielabel maar ook het comfort.

Vertrouwen

U kunt erop vertrouwen dat de Van Leeuwen Groep het werk levert dat u van een specialist voor onderhoud en renovatie van de buitenschil mag verwachten, in een optimaal tijdsbestek en met tevreden bewoners en omwonenden. Wij werken met hart en ziel aan uw vastgoed om uw wensen te vervullen en uw doelen te realiseren. En problemen lossen we gewoon op, zonder dat u het merkt.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?