• *

Disciplines


Advies
Advies
Naast de technische werkomschrijving welke wij met onze co-makers zo praktisch mogelijk willen houden, zien wij onze meerwaarde ook bij de bepaling van de planning, de logistieke invulling en communicatie met bewoners e.d.
 
Vanuit de ketensamenwerkingsgedachte zien wij de voorwaartse integratie van diverse uitvoerende partijen, een must om tot optimalisatie van het proces en product te komen. Het terugdringen van de faalkosten en verhogen van de klantwaarde staan hierbij centraal. Wij zijn flexibel in onze oplossingen daar de vraagstelling voor elke opdrachtgever anders is.

Steigerbouw
Steigerbouw
Steigerbouw is een specialisme waarbij wij de keuze hebben gemaakt voor Layher Blitz systeemsteiger, bedoeld voor het onderhoud en renovatie van gevels. Met gediplomeerde medewerkers zorgen wij voor een veilig en efficiënt steiger, afgestemd op de diverse vakdisciplines die gebruik maken van het steiger.
 
Een eerste indruk is het belangrijkste en de steigerbouwers zijn de eerste medewerkers van ons bedrijf die onze klantgerichte aanpak moeten bevestigen. Het werken in de bewoonde situatie vraagt om andere competenties van onze steigerbouwer dan in de nieuwbouw. Beperken van de overlast staat bij ons hoog in het vaandel en dat begint bij ieder project met onze steigerbouwers.

Hakwerk
Hakwerk
Het 'stofvrij' hakken is een discipline die vanuit de kwartsproblematiek vraagt om een andere aanpak. Met onze hakkers zijn wij hiermee bekend en is onze apparatuur afgestemd op deze vraagstelling. Het hakwerk omhelst met name het uithakken van het bestaande voegwerk en de voorbereiding voor herstel scheurvorming, uitslijpen waterslagen e.d.
 
Naast hakwerk verzorgen wij ook licht sloopwerk, o.a. schoorstenen en lateien. Onze apparatuur is op deze werkzaamheden aangepast en wordt verricht door specialisten.

Specialistische reiniging
Specialistische reiniging
Afhankelijk van de werkzaamheden, de hardheid van de ondergond en het gewenste (visuele) resultaat kunnen wij kiezen uit verschillende reinigingstechnieken:
 
- Technisch reinigen onder lage druk
- Technisch reinigen onder hoge druk
- Wervel stralen
- Warm water reinigen
- Torbo techniek/stralen
- Soft stralen
- Stoom reinigen

Metselwerk
Metselwerk
De werkzaamheden aan het metselwerk zijn zeer divers. Dit loopt uiteen van het vervangen van het metselwerk tot de diverse reinigingsmethoden. Andere activiteiten die wij onder dit hoofdstuk willen samenvatten zijn:
 
- Schoorstenen reparatie
- Gevelmetselwerk compleet vervangen
- Vervangen of repareren van stenen
- Impregneren
- Anti graffiti coating
- Aanbrengen algendoder
- Algemene beschermingsmethoden
- Inkleuren stenen
- Injecteren
 

Scheur- en spouwherstel
Scheur- en spouwherstel
Het ontstaan van scheurvorming in het metselwerk bij hoog- en laagbouw kent verschillende oorzaken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wij zijn een gecertificeerd bedrijf dat per jaar tienduizenden ankers vervangt, opnieuw aanbrengt en wij zorgen voor de juiste verankeringssystemen.
 
Naast het werken volgens meerdere concepten kunnen wij ook diverse scenario's bieden om tot de meest optimale oplossing te komen. Onze adviesfunctie is de laatste jaren samen met onze co-makers op dit gebied vaak ingezet. Naast het oplossen van het probleem is ook het analyseren van de oorzaak heel belangrijk, want een herhaling van het probleem kost veel geld en veel irritatie.

Gevelvoegwerk
Gevelvoegwerk
Bij het gevelvoegwerk liggen de roots van ons bedrijf. Vanuit het nieuwbouw voegwerk en restauratie hebben wij ons specialisme verder uitgebreid in de renovatie en onderhoud van met name sociale woningbouw. Het voert te ver om alle facetten van het voegwerk te beschrijven. Hierbij doelen wij op het gebruik van de mechanische voegspijker, de diverse voegtechnieken (platvol, iets terugliggend, snij- en knipwerk), de mortelkeuze, gebruik silo versus zakgoed, wateringstechnieken, kleurkeuzen e.d.
 
Hoewel het gevelvoegwerk zeer bepalend is voor de visuele kwaliteit van de gevel, zien wij nog te vaak dat de aanwezige competenties binnen ons bedrijf niet benut worden terwijl wij deze adviesfunctie als onderdeel van ons bedrijf zien. Als richtlijn voor ons kwaliteitsniveau hanteren wij de CUR61-aanbeveling.

Betonherstel
Betonherstel
Binnen ons bedrijf is betonherstel veelal het kleinschalig repareren van lateien, balkonnen e.d. een onderdeel van de grotere aanpak van de gevel. Wanneer sprake is van grootschalige aantasting van het beton door ijzer- en staalroest, maken wij gebruik van gespecialiseerde co-makers.

Loodwerk
Loodwerk
Lekkages zorgen voor zeer veel irritatie en schades binnen en buiten de woning. Vaak zijn verkeerde detailleringen de oorzaak van dit probleem. Verkeerd aangebracht lood is een veel voorkomend probleem wat door ons al jaren wordt opgelost middels het aanbrengen en vervangen van lood.
 
Niet alleen op het dak en de schoorstenen, maar ook ter plekke van lateien en andere detailgevoelige onderdelen van het vastgoed zijn lekkages veelvoorkomend.

Hellende daken
Hellende daken
De gestegen energiekosten en het hoge verbruik vraagt om een duurzame aanpak van de schil van de woning. Het dak is veelal het energie lekkende onderdeel van het vastgoed en door het toepassen van de juiste ingrepen in en aan het dak is de energiebesparing enorm.
 
De juiste detailleringen zijn de sleutel tot het succes. Samen met onze co-makers kunnen wij berekeningen en oplossingen verzorgen die aantonen wat de gevolgen zijn de gedane investering op het energieverbruik.

Schil-isolatie
Schil-isolatie
Naast vloer- en spouwmuur isolatie kunnen wij ook het vervangen van de kozijnen met diverse glasoplossingen aanbieden.
 
Vanuit samenwerkingsverbanden met kozijnleveranciers kunnen wij de complete schilisolatie geïntegreerd aanbieden.
Vanuit de 'alles in 1hand'-gedachte hebben wij dit concept opgesteld om de verantwoordelijkheden duidelijk te maken en de diverse afstemmingen in het project soepel te laten verlopen.

Vochthuishouding
Vochthuishouding
Wooncomfort en leefbaarheid in de woning wordt vaak onderschat.
Gezondheidsklachten kunnen vaak het gevolg zijn van verkeerde ventilatie en vochthuishouding in het algemeen. Het bestrijden van schimmels en andere bacteriën is zeer moeilijk wanneer te weinig aandacht wordt besteed aan de installaties en gebruikersgewoonten.
 
Vanuit de buitenschil kunnen wij dit probleem voor een groot deel oplossen, maar ook installatietechnisch kan dit probleem opgelost worden door onze ketensamenwerking.
*