• Vakmensen aan de gevel
    *

Nieuws en Media

Start hoogbouw te Breda
Start hoogbouw te Breda
Op de 135 woningen te Breda voor onze opdrachtgever Induco zijn wij gestart op de hoogbouw.
Na evaluatie van de eerste fase zijn maatregelen genomen met betrekking tot de logistieke aspecten op dit project.

Om tot optimalisatie van het proces te komen is gekozen voor een hogere inzet van het steiger.
In eerste instantie stond er 1500 m² en nu ruim 4000 m².
Hierdoor bewerkstelligen wij een betere en efficiëntere doorstroom van de disciplines.05-01-15
*