• Vakmensen aan de gevel
    *

Nieuws en Media

Positief resultaat inspectie SZW
Positief resultaat inspectie SZW

Op 27 augustus 2015 heeft de Inspectie SZW/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een inspectie uitgevoerd op ons werk 137 woningen aan de Korenbloemstraat te Stolwijk m.b.t. het stofvrij hakken. Van Leeuwen voert hier onderhoudswerkzaamheden uit aan de buitenschil. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat onze medewerkers bezig waren met het hakken met afzuiging en tevens gebruik maakten van doelmatige adembeschermingsmiddelen. De Inspectie SZW heeft geen overtredingen geconstateerd op de geïnspecteerde punten.

De Van Leeuwen Groep ontwikkelde enkele jaren geleden samen met leverancier Dehaco een methode om volledig stofvrij te werken. Daar hebben niet alleen de werknemers profijt van, maar ook de omgeving waar wordt gewerkt. Bewoners, omwonenden en eventuele passanten ondervinden geen hinder meer van het gevaarlijke stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat. Hiermee wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Dit positieve resultaat van de inspectie is een mooie bevestiging van hetgeen wij voor staan: aandacht voor mens en milieu.
28-08-15
*