• Vakmensen aan de gevel
    *

Specialismen

De gevel is het werkterrein waar wij ons thuis voelen. Hier kunnen wij het vakmanschap van onze mensen helemaal kwijt. De opdrachtgever kan een breed scala van renovatieproblemen bij één betrouwbare partij onderbrengen. Bij de Van Leeuwen Groep staat kwaliteit voorop. Die kwaliteit moet in de praktijk waargemaakt worden. Daarom werken wij met vakmensen in verschillende disciplines.

Vocht Expert Team
Vocht Expert Team
Het Van Leeuwen Groep Vocht Expert Team (VET) beschikt over specialisten met jarenlange ervaring en veel bouwkundige kennis met betrekking tot vochtbestrijding, zowel preventief als herstellend. VET voert al jarenlang voor diverse opdrachtgevers inspecties uit, inclusief hersteladvies. Onze uitgebreide inspectie voeren wij zowel fysiek als met behulp van hoogwaardige meetapparatuur uit. Onze manier van inspecteren en rapporteren is uniek. Wij zijn geheel zelf-supporting en beschikken over een breed scala aan materieel, dat voor het onderzoek kan worden ingezet. Onze rapportage vermeldt niet alleen duidelijk welke oorzaak/oorzaken ten grondslag ligt/liggen aan de problematiek, maar ook wat hieraan te doen is. Met name dit laatste is voor u van grote waarde. Wij zijn gecertificeerd voor het verankeren van buitenmuren. Vanzelfsprekend valt het herstel van scheurvorming hier ook onder. Dat betekent voor u:

- Zekerheid
- Kwaliteit
- Deskundigheid
- Een op maat gesneden advies.

Voor deze werkzaamheden gebruiken wij applicaties van . Dankzij onze jarenlange ervaring wordt uw vochtprobleem écht opgelost. Als vanzelfsprekend staan wij garant voor onze werkzaamheden. VET is onderdeel van de twaalf disciplines van de Van Leeuwen Groep.

Hakken
Hakken
Het 'stofvrij' hakken is een discipline die vanuit de kwartsproblematiek vraagt om een andere aanpak. Met onze hakkers zijn wij hiermee bekend en is onze apparatuur afgestemd op deze vraagstelling. Het hakwerk omhelst met name het uithakken van het bestaande voegwerk en de voorbereiding voor herstel scheurvorming, uitslijpen waterslagen e.d.
 
Naast hakwerk verzorgen wij ook licht sloopwerk, o.a. schoorstenen en lateien. Onze apparatuur is op deze werkzaamheden aangepast en wordt verricht door specialisten.

Reinigen en impregneren
Reinigen en impregneren
Afhankelijk van de werkzaamheden, de hardheid van de ondergond en het gewenste (visuele) resultaat kunnen wij kiezen uit verschillende reinigingstechnieken:
 
- Technisch reinigen onder lage druk
- Technisch reinigen onder hoge druk
- Wervel stralen
- Warm water reinigen
- Torbo techniek/stralen
- Soft stralen
- Stoom reinigen

Voegen
Voegen
Bij het gevelvoegwerk liggen de roots van ons bedrijf. Vanuit het nieuwbouw voegwerk hebben wij ons specialisme verder uitgebreid in de renovatie en restauratie. Het voert te ver om alle facetten van het voegwerk te beschrijven. Hierbij doelen wij op het gebruik van de mechanische voegspijker, de diverse voegtechnieken (platvol, iets terugliggend, snij- en knipwerk), de mortelkeuze, gebruik silo versus zakgoed, wateringstechnieken, kleurkeuzen e.d.
 
Hoewel het gevelvoegwerk zeer bepalend is voor de visuele kwaliteit van de gevel, zien wij nog te vaak dat de aanwezige competenties binnen ons bedrijf niet benut worden terwijl wij deze adviesfunctie als onderdeel van ons bedrijf zien. Als richtlijn voor ons kwaliteitsniveau hanteren wij de CUR61-aanbeveling.

Metselwerk
Metselwerk
De werkzaamheden aan het metselwerk zijn zeer divers. Dit loopt uiteen van het vervangen van het metselwerk tot de diverse reinigingsmethoden. Andere activiteiten die wij onder dit hoofdstuk willen samenvatten zijn:
 
- Schoorstenen reparatie
- Gevelmetselwerk compleet vervangen
- Vervangen of repareren van stenen
- Impregneren
- Anti graffiti coating
- Aanbrengen algendoder
- Algemene beschermingsmethoden
- Inkleuren stenen
- Injecteren

Steigerwerk
Steigerwerk
Steigerbouw is een specialisme waarbij wij de keuze hebben gemaakt voor Layher Blitz systeemsteiger, bedoeld voor het onderhoud en renovatie van gevels. Met gediplomeerde medewerkers zorgen wij voor een veilig en efficiënt steiger, afgestemd op de diverse vakdisciplines die gebruik maken van het steiger.
 
Een eerste indruk is het belangrijkste en de steigerbouwers zijn de eerste medewerkers van ons bedrijf die onze klantgerichte aanpak moeten bevestigen. Het werken in de bewoonde situatie vraagt om andere competenties van onze steigerbouwer dan in de nieuwbouw. Beperken van de overlast staat bij ons hoog in het vaandel en dat begint bij ieder project met onze steigerbouwers.
*