• Vakmensen aan de gevel
    *

Onderhoud 3 complexen Gorinchem

In opdracht van Woningcorporatie Poort6 hebben wij aan meerdere complexen onderhoudswerkzaamheden verricht aan de gevels, schoorstenen en stoepen.
Werkzaamheden Van Leeuwen Groep:
  •  Steigerwerk
  •  Schoorsteenherstel
  •  Vervangen voegwerk
  •  Reinigen
  •  Vervangen waterslagen
*