• Vakmensen aan de gevel
    *

Groot Onderhoud 2 complexen Halsteren

In 2013 en 2014 hebben wij in opdracht van woningcorporatie Stadlander en Geluk Schilders de complete buitenschil aangepakt bij 2 complexen te Halsteren. Geluk Schilders heeft het glas- en schilderwerk uitgevoerd. De Van Leeuwen Groep heeft renovatiewerkzaamheden verricht aan de gevels en schoorstenen. Daarnaast is er ook isolatie aangebracht. Met deze werkzaamheden zijn er energiebesparende maatregelen genomen, met als gevolg een verlaging van de woonlasten voor de bewoners. Optimale ketensamenwerking resulteert in een mooi eindresultaat.

Werkzaamheden Van Leeuwen Groep:
  •  Steigerwerk
  •  Vervangen voegwerk
  •  Reinigen
  •  Metselwerkherstel 
  •  Schoorsteenrenovatie
*